Индустриална техника

Шнек с корито за дозиране на хоросан