Машини за обеззаразяване на семена

Мобитокс

Машини за обеззаразяване на семена 4,6т/ч и 15т/ч мобилни със резервоар от 200 литра.

 

Мобитокс с кофички

Машини за обеззаразяване на семена 0,8 т/ч