Прикачни ремаркета

Прикачен модул за манипулиране с насипни материали 4т.

Прикачен модул за манипулиране с насипни материали 4т. със сгъваем шнек с лебедка

Прикачен модул за манипулиране с насипни материали 20т. с хидроцилиндър и редуктор