Шнекови транспортьори

Тръбни , коритообразни и Т-образни.

Шнекови транспортьори с Ø от 108 до 400мм, до 100 т/ч и дължина до 18м с ел. двигател, ДВГ – бензин или дизел и хидромотор за транспортиране на насипни материали в зърнопроизводството; строителна дейност – асфалтови бази, бетонни възли; мелнична промишленост; минна промишленост и др.

 

Т-образен транспортьор

Верижно планкови транспортьори

Лентови транспортьори

Хоризонтални и наклонени, стационарни и мобилни, прави и коритообразни

Шнеков транспортьор за асфалтова база

 

Шнеков транспортьор за товарене на вагони

 

Шнекови транспортьори за товарене на силози

Сгъваем шнек с лебедка

Шнек с хидромотор, с кош

Редлери и елеватори

 

Редлери за хоризонтално транспортиране

 

 

 

 

 

 

и кофичен елеватор за вертикално транспортиране